Engels voor Bengels


Kinderen kunnen bij Engels voor Bengels op een leuke en ongedwongen manier kennis maken met de Engelse taal.
Engels voor Bengels is gebaseerd op de natuurlijke aanleg van kinderen om een nieuwe taal te leren.
Het is vormgegeven in een reeks leuke lessen vol creatieve en stimulerende activiteiten die passen bij de leeftijd van het kind.

De eerste twee Engels voor Bengels jaren bestaan vooral uit oefeningen en opdrachten waarbij niet geschreven of gelezen hoeft te worden.
Engels voor Bengels doet dit om in de groepen 3 en 4 het onderwijs van de Nederlandse taal niet te verstoren.
Het is van groot belang dat de kinderen de Nederlandse taal goed beheersen, voordat Engels voor Bengels met lezen of schrijven in de Engelse taal zal beginnen.

Jonge kinderen hebben het natuurlijke vermogen een nieuwe taal makkelijk tot zich te nemen.
Tot de leeftijd van ongeveer 12 jaar is dat vermogen het grootst.
Het is een gemiste kans deze periode onbenut te laten. Uw kind zal direct profijt van de lessen hebben.
De Engelse taal krijgt een steeds prominentere rol in ons dagelijks leven. Daarom richten middelbare scholen zich tegenwoordig meer op tweetalig onderwijs.
Engels voor Bengels is een ideale manier om de eerste stappen te zetten.